Elgen som angrep Ristebråten er fortsatt ikke felt