Lo­ka­le be­drif­ter tar sats: Nå byg­ges det én eta­sje til over El­kjøp og Kiwi på Lei­ra

In­ter­sport og Bade­mil­jø kom­mer inn som nye be­drif­ter når det byg­ges én eta­sje til over El­kjøp og Kiwi på Lei­ra. Sam­ti­dig ut­vi­der Elkjøp og Kiwi sine bu­tik­ker ve­sent­lig. Det blir også plass til nye kon­to­rer og la­ger. Nå er av­ta­le­ne med de lo­ka­le be­drif­te­ne på plass og byg­ge­start er til vå­ren.