Gå til sidens hovedinnhold

En smertefull påminnelse

Raset på Gjerdrum er dessverre en vond påminnelse om naturens konsekvenser.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I skrivende stund er sju av ti savnete etter kvikkleireraset på Gjerdrum funnet. Alle er omkomne, og håpet om å finne overlevende har svunnet hen time for time gjennom nyttårshelga. Rundt tusen mennesker er evakuerte etter raset som gikk natt til onsdag 30. desember. Raset har tatt med seg bygninger, og revet grunnen under menneskene som bor i området, også billedlig. Det vil ta lang tid for lokalsamfunnet å komme seg etter en slik katastrofe.

Mange har mistet alt. Flere hus vil aldri kunne bli beboelige igjen, og noen ønsker kanskje heller ikke å flytte tilbake til et boligfelt som står på kvikkleire. Mange vil nok leve med frykten for et nytt ras i lang tid framover. Ni hus med 31 boenheter er foreløpig tatt av skredet, og flere vil trolig rase de neste dagene.

Heller ikke Valdres er uberørt av katastrofen. Vi har mistet noen av våre egne. Det er en dyp tragedie spesielt for de etterlatte, familie og venner. Liv som ble revet bort så meningsløst og så altfor tidlig.

Raset i Gjerdrum er likevel en påminnelse om at vi lever i naturen, på naturens premisser. Det er ikke første gang det har gått ras i Norge, og heller ikke første gang liv går tapt. Vi lever og bor oppunder fjellvegger, ved elver og på kvikkleire. Det gjør at sannsynligheten er stor for at det vil gå flere ras i framtida som vil berøre lokalsamfunn og enkeltmennesker.

Per nå vet vi ikke om leirraset kunne vært forhindret. Mennesker har i all tid bodd og drevet jordbruk på kvikkleire. Foreløpig sier Norsk geologisk institutt at utbygginga av byggefeltet i tettstedet Ask skjedde etter gjeldende regler. Norsk vassdrags- og energiverk (NVE), som har ansvar for å kartlegge skred- og flomområder, skulle etter planen foreta en ny risikovurdering av flere kvikkleireområder, blant annet i Gjerdrum, nå på nyåret. NVE hadde for øvrig i 2005 innsigelse mot utbygginga av boligfeltet, og området var kategorisert som risikosone fem – den høgeste risikosona.

Det er for tidlig å konkludere med at boligfeltet ikke skulle vært bygd ut. Politiets etterforskning vil forhåpentligvis gi noen svar som landets kommuner kan ta med seg videre i sine lokale plan- og bygningsprosesser. Det vi vet, er at mange bor i områder som allerede er utsatt for ras og flom, også her i Valdres. Penger til sikringstiltak må komme, i tillegg til at kommunene kanskje i større grad må ta konsekvensene av klimaendringene inn over seg når de vedtar nye utbyggingsplaner.

Mye nedbør kan ha vært en utløsende årsak til kvikkleireraset. Sjøl om klimaendringene ikke er årsaka til raset i Gjerdrum, er det overveiende sannsynlig at de vil føre til flere ras i framtida. Da må vi både planlegge og sikre bedre.

Kommentarer til denne saken