Gå til sidens hovedinnhold

En tillitsmodell for arbeidsfolk

Etter åtte år med en høyreregjering har forskjellene økt, velferdstjenester har blitt privatisert og det har vært flere tillitsbrudd i den norske velferdsstaten.

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Flere selskaper har mottatt koronastøtte og deretter tatt utbytte og delt ut bonuser til seg selv. Vi er blitt servert nyheten om NAV-brukeren som blir bedt om å bruke grill i mangel på penger til strømregning. Lederlønningene fortsetter å øke, mens vanlige folk ikke blir lyttet til.

Vi trenger en offentlig sektor som utvikler seg og blir bedre i samarbeid med de ansatte, som bygger kompetanse og trygghet. Slik kan vi fortsette å utvikle en velferdsstat med tjenester av topp kvalitet.

Tillit virker bare dersom tilliten er gjensidig. Det må være tillit begge veier mellom politikere og velgere, mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, mellom tjenesteytere og tjenestemottakere og mellom ledere og ansatte.

Vi trenger en tillitsreform. Fagforbundets forslag handler om å videreutvikle den norske modellen. Men en omstilling fra markedstenkning til tillitsbasert styring og ledelse er omfattende, og vil ta tid.

Fagforbundet Innlandet mener det må gjøres om på førti år med New Public Management, privatisering og konkurranseutsetting. Detaljstyring, meningsløs rapportering og overvåkning går utover faglig skjønn, skaper utrygghet for de ansatte og svekker samarbeid på tvers mellom sektorer, etater og fagmiljøer.

Fagforbundet Innlandet mener at trygge ansatte med et godt faglig fundament er nødvendig for å få til en god tillitsmodell. Derfor er det viktig å ha faste ansatte i hele stillinger til å løse oppgavene. Det er bare når man har en fast jobbtilknytning at man fullt ut vil tørre å ta egne beslutninger og si fra når noe ikke fungerer.

Hvis man er redd for å ikke få neste vakt eller neste oppdrag så stiller man ikke så lett kritiske spørsmål eller tar opp ubehagelig saker. Ved stor bruk av deltidsansatte, midlertidige ansatte og konsulenter vil det være vanskelig å styre med tillit.

I kommunene er det aller viktigste et åpent og forpliktende samarbeid mellom lokalpolitikere, administrativ ledelse og de ansatte. Sånn virker den norske modellen, eller trepartssamarbeidet på lokalt plan.

Nord-Fron er et godt eksempel på hvordan trepartssamarbeid kan utvikles. De har opprettet samarbeidsorganet «TriPart» som består av 5 fra administrasjonen, 5 tillitsvalgte og 5 folkevalgte som møtes som likeverdige parter. Det er en dialogarena for uformelle drøftinger av aktuelle saker og kunne gi innspill før politisk behandling. Gjennom felles forståelse av muligheter og utfordringer dannes bedre lagbygging og det fagligpolitiske samarbeidet tas på alvor.

Ansatte i kommuner som har systematisert jobbinga med trepartssamarbeid gjennom for eksempel Kvalitetskommuneprogrammet og Saman om ein betre kommune, forteller at motivasjonen og trivselen øker, medbestemmelsen blir reell, sykefraværet blir redusert – og ledelsen opplever at de tillitsvalgte er gode lederstøtter. Lokale politikere forteller om at beslutningsgrunnlaget deres blir bedre. Oppsummert er altså resultatet tryggere politikere, ledere og ansatte.

Fagforbundet Innlandet mener at tillit lønner seg. Det samme gjør faste ansatte og at velferdstjenestene driftes av det offentlige.

Kommentarer til denne saken