– Som kjent har en av de ni mistet livet. Vi har ingen nøyaktig oversikt over hvor mange av de andre som er helt friske. Men ingen har rapportert om en tilstand som tilsier snarlig innleggelse verken på sykehus eller på smitteavdelingen i Vang, sier Jahr.

Han er svært fornøyd med situasjonen i Nord-Aurdal ved inngangen til påske, alt tatt i betraktning.

– Vi har kontroll på smitteveiene, det kommer ikke inn nye smittede uten at vi forstår hvor smitten kommer fra. Vi frykter ikke store bølger akkurat nå, sier Jahr. Han opplever at de som driver bensinstasjoner, butikker og verksteder, ja all næring i kommunen, viser et stort ansvar. Og at innbyggerne bidrar enormt til å holde situasjonen under kontroll.

– Hver og en bidrar til at vi nå har kontroll lokalt i Valdres og i Norge som nasjon. Denne pandemien har vi ikke kontroll på. Vi være glad for hver dag som går uten at kapasiteten vår settes på større prøver.

– Noen norske kommuner mener hytte-forbudet er for rigid og ønsker lettelser allerede denne påsken mellom kommuner i samme legevakt-område. Hva tenker du om Valdres, bør vi åpne opp for hyttebesøk for lokalbefolkningen på tvers av kommunegrensene?

– Jeg har registrert at noen kommuner ønsker å åpne opp. Jeg mener fortsatt at det beste er å holde likhet for loven landet rundt. For mange unntak og sær-regler gjør det vanskeligere å argumentere for en slik lov. Rettferdighetsfølelsen utfordres. Og den blir vanskeligere å håndheve. Valdres sett under ett er tjent med enklest mulig lovverk, selv om man kunne argumentert for noe annet.