Jeg har ved flere anledninger stilt spørsmål rundt energi og strøm i kommunestyret. Bioenergi, solceller og vannkraft er framtidens energikilder. I dette debattinnlegget vil jeg gi noen meningsytringer rundt temaet.

I Odd Byfugliens ordførertid tidlig i 1990-åra, bygde vi den nye Etnedalsheimen. Odd og undertegnede med flere ivret for at Etnedalsheimen skulle ha vannbåren varmeopplegg. Alternativene lå da klare; olje, elektrisitet eller biovarme. Utviklingen har gått slik at olje som varmekilde er uaktuelt blant annet av miljøhensyn, og elektrisitet brukt som varmekilde er både kostbart og «sløsing» med energi.

Les også

En fare for at man kan bli overhøvla av alle varianter av banneord eller navn på kjønnsorganer

Biobrensel brukt i flisfyringsanlegg eller direkte i ovner har etter hvert blitt bygd ut i mange kommuner, næringsbygg og privatanlegg. Prisen på bioenergi vil være relativt forutsigbar i forhold til spotpris på strøm. Bioenergivirke vil i de fleste tilfeller også være kortreist. Den vil gi kjærkomne arbeidsplasser i distriktene og være en god utnyttelse av skogen som ikke kan brukes til trelastskur. Vannbåren varme gir muligheter til ulike varmekilder.

Neste punkt i temaet strøm er solceller. Med den eksplosjon på strømprisene vi fikk i 2021 har etterspørselen etter installasjon av solceller vært økende. Kommunene utreder nå mulighetene ved renovering av eksisterende bygg med solceller. Kraftselskaper prosjekterer større anlegg som solcelleparker, ja, bygging er også i gang. Vi ser også at planlagte hytte og hus får integrerte solcelleanlegg.

Les også

Etter mi meining er dette det det største ranet av bygdene sidan Høgfjellskommisjonen stal oppretta statsallmenningane

Vi erfarer at solcelleanlegg, naturlig nok, er avhengig av sol for å produsere strøm. I november, desember, januar og februar produseres det lite. Det samme gjelder på natt og på regnfulle dager. Det er spennende om vi kan få batteripakker til en pris som gjør at for eksempel dagprodusert strøm kan brukes på natt eller om strøm kan lagres på et medium fra sommer til vinter.

Den tredje energikilden vi har er vannkraften. Vannkraft er en ypperlig fornybar energikilde. Vann kan også lagres i vannmagasin og produsere strøm etter menneskelig styring. Det som bør diskuteres i dag er om småkraftanlegg kan bygges i Etna uten at kvaliteten på vassdraget ble forringet. Vi er inne i en tid der behovet for elektrisk kraft øker med kanskje flere titalls Terrawattimer. Hvorledes vil vi dekke dette behovet; solceller, vindkraft, vannkraft eller kjernekraftverk? Jeg vil ikke ha kjernekraftverk slik jeg kjenner det.

Min konklusjon er at vi må ha flere tanker i hodet angående framtidens energibehov, det være seg til ren oppvarming eller produksjon av elektrisk kraft.

Les også

Solkraft har gått frå å vera eit lite bidrag til belysning på stølar og hytter til å bli hovudstraumskjelde for dei som investerer