At høgskolene og universitetene aleine ikke kan bestemme strukturen på utdanningene, har vi fått merke konsekvensen av her i Valdres. Per i dag har vi ingen tilbud om å ta høgere utdanning her i regionen. En må da reise til Gjøvik, Lillehammer eller Sogn. Det er spesielt innafor helsefaga at det er behov for å kunne ta utdanning der en bor.

Ei som nå engasjerer seg for et høgere utdanningstilbud i Valdres, er kommunestyrerepresentant Tove Grønbrekk (Ap) i Etnedal. Hun er bekymra for rekrutteringa av sjukepleiere til Valdres.

Å kunne starte karrieren si med som fagarbeider for så å utdanne seg videre seinere i karriereløpet, bør være et gode. Men da må en slippe å måtte flytte enten med familien eller alene på hybel til en større by. Folk som får ta utdanning i nærområdet, har lettere for å bli et sted. Om en også kan kombinere deltidsstudier med jobb, får en nødvendig og viktig praksis og jobberfaring sjøl, i tillegg til at kommunen får lokal, kvalifisert arbeidskraft.

At regjeringa nå ønsker å bygge opp igjen de desentraliserte studiene, er svært bra. Hvor utdanningstilbudene skal være er et politisk spørsmål, ikke et administrativt spørsmål for ledelsen ved de større universitetene og høgskolene. Vi må huske på at det var NTNU Gjøvik som bestemte at det desentraliserte utdanningstilbudet i Valdres skulle kuttes. I Nordland fylke reetableres nå Nesna som utdanningssted, etter at Nord Universitet i 2019 etter en fusjon bestemte at Nesna skulle legges ned.

Er det noe vi tar med oss fra to år med pandemi, så er det mulighetene som ligger i digitale møter og forelesninger. For en sektor som får store bevilgninger over statsbudsjettet skulle det bare mangle om den ikke også skal bidra til å tilgjengeliggjøre høgere utdanningsløp også i distriktene. Vi håper Valdres de neste åra får på plass et tilbud som gjør det enklere for valdriser å ta høgere utdanning hjemmefra.