VANG: En entreprenør er i gang med å rydde opp etter flommen og reparere vegene. Fylkesveg 2510 Hensåsvegen ble mest ødelagt og har vært stengt for gjennomkjøring mellom Hemsing bru og Hensgardane i snart ei uke.

Tidligst åpning i uke 33

– På Hensåsvegen må vi skifte ut all masse på en strekning på cirka 200 meter. Vi må også skifte ut flere stikkrenner og legge ned nye og større rør, sier byggeleder Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune.

– Det er også nødvendig å renske grøfter og utbedre noen punkt der vegskråningene er utgravd. Hensåsvegen blir tidligst åpnet igjen for gjennomgangstrafikk i uke 33, sier Ødegård.

Entreprenøren vil sørge for at de som har eiendommer langs vegen, får atkomst til husene sine.

SE OGSÅ: Dramatiske bilder fra flomtilstandene i Vang

To gravemaskiner i arbeid

Beitostølen Maskin og Transport AS bistår Presis Vegdrift AS med å rydde opp etter flommen i Vang og har to gravemaskiner i sving på fylkesveg 2510 og fylkesveg 2516.

På fylkesveg 2510 Liagardsvegen og fylkesveg 2516 Tørpegardsvegen er det flere ødelagte stikkrenner som må skiftes. Vegen har også fått andre, punktvise skader som må repareres.

Disse to vegstrekningene er åpne og har ikke vært stengt på grunn av flomvann.