SØR-AURDAL: Kampanjen varer fra 31. august - 25. september og over 40.000 elever fra hele landet er foreløpig påmeldt. I Innlandet er det foreløpig kun to klasser ved Hedalen barne- og ungdomsskole i Sør-Aurdal som er påmeldt. Aksjonen arrangeres i regi av Miljøagentene.

– Målet med Beintøft er å inspirere flere til å gå og sykle til skolen. Gjennom å velge miljøvennlig transport er man med på å forurense mindre, skape tryggere skoleveier, få bedre helse og ikke minst ta vare på naturen, sier prosjektleder Kaspar Tjeldflaat Steudel i Miljøagentene.

Jorda rundt hver eneste dag

I 2019 deltok over 55.000 elever, som til sammen tilbakela over en million bilfrie kilometer i løpet av kampanjeukene i september. Dette tilsvarer i gjennomsnitt halvannen gang rundt jordkloden hver dag.

– Selv om mange barn allerede går eller sykler til skolen, ser vi at denne kampanjen bidrar til økt engasjement rundt egen skolevei. Barna kan igjen inspirere foreldre til å velge miljøvennlig reisevei i hverdagen, sier Steudel i Miljøagentene.

Miljøkampanje med konkurranseelementer

Alle skoleklasser fra 1. til 7. trinn kan delta og konkurrere om å bli landets mest beintøffe klasse. Beintøft varer fra 31. august - 25. september, og hovedpremien er 30.000 kroner, som oppfordres til å brukes på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til nytte. For mange er tanken på premier en stor motivasjon, men det er den felles miljøinnsatsen som skal være mest i fokus.

– Selv om ikke alle kan vinne hovedpremien skal barna likevel være fornøyd med sin egen miljøinnsats, sier Steudel i Miljøagentene.

Temauker

I løpet av årets Beintøft skal elevene gjennom fire ukesoppdrag med ulike tema: «Trafikk og forurensing», «Friluft og natur», «Søppel, plast og resirkulering» og «Regnskog». De beste bidragene premieres.

– Erfaringsvis skaper dette fantastisk respons i form av kreative, morsomme og engasjerende bilder og tegninger, sier Steudel i Miljøagentene.

Om Beintøft:

Beintøft er Norges største gå-til-skolen-aksjon, og varer fra 31. august til 25. september.

Med Beintøft ønsker Miljøagentene å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjøring av miljøproblemene tilknyttet bilkjøring i skole og lokalsamfunn. Miljøvennlig transport til og fra skolen gir mindre luftforurensing lokalt og lavere CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner, og barna blir mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen. Beintøft er en nasjonal kampanje i regi av Miljøagentene, i samarbeid med Loop Miljøskole og Syklistenes Landsforening. Beintøft er støttet av Miljødirektoratet, Samferdselsdepartementet, Handelens Miljøfond, Älvsbyhus og Norad. Mer info finner du på www.beintoft.no.

Om Miljøagentene:

Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Miljøagentene jobber for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagentene ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorda og menneskene som bor på den. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter.