Det har vært en enorm utvikling i kvaliteteten på skiløypene og kjørefrekvensen de siste 30 åra. Spesielt har Vestfjelløypene, nord for Knippeset, tatt seg veldig opp. Løypenettet har imidlertid ikke endret seg så mye selv om noen nye løyper er kommet til. Men det vi har sett, har vært et stadig press på utbygging av hytter på tvers av løypetraseene og også flytting av enkelte etablerte traseer for å tilpasse seg hytteutbygging.

Nye hytteveier planlegges selv om de krysser løypene. Et eksempel er nedkjøringen fra Rennefjell mot Kvislasyndin, nordenden av Søndre Syndin. Der går det friskt utfor og det er ikke bare å stoppe når brøytekanten plutselig dukker opp. Kommunen ønsker nå å bygge ved Viksyndin, (sørenden av Søndre Syndin). Hyttefeltet vil komme på tvers av hovedløypa som går nordover fra Krokåni. Det er trist og lite framtidsrettet.

Løypenett, stinett og naturen i Vestre Slidre er unik, men det går en fin grense for hvor tung utbygging dette området kan tåle uten at det forringes. Løypene er blitt bedre, men flere og flere løyper går etterhvert gjennom hytteområder og ikke i kulturlandskap og uberørt natur.