Eriks sjeldne «glis»

– Denne finner du ikke maken til noe annet sted i landet.