Erkjenner at fjerning av trær langs vegen kan ha medvirket til elg-faren

Artikkelen er over 1 år gammel

Den siste uken har det vært ekstremt mange elgpåkjørsler i Valdres. Flere har spurt om det er sammenheng mellom antall elg som ferdes langs vegen, og alt trevirket som ligger langs vegen. Fungerer ikke dette som lokkemat for sultne dyr?