Et­ne­dal: Fyl­kes­veg 251 blir kvelds- og nat­te­stengt

Fyl­kes­veg 251 i Et­ne­dal blir stengt på kvelds- og nat­te­tid mel­lom 1. og 5. juni.