Et­ne­dal har den mi­nste skat­te­svik­ten

Ko­ro­na­epi­de­m­ien bi­dreg til svik­tan­de skat­te­inn­gang i nors­ke kom­mu­nar.