Som møtested og tilbud for ei gruppe yngre, som gjerne faller utenfor mye av det organiserte ungtilbudet, blir Garasjin-satsinga lagt merke til. De har helt klart truffet noe som mange lenge har etterspurt og savnet. Nå er tilbudet også i utvikling, og det blir derfor uhyre spennende å følge fortsettelsen.

Realiteten er jo at om du ikke driver organisert kulturarbeid, er hekta på en eller annen sportsgrein eller lignende, er det ikke all verdens fornuftig å bruke fritida på. I Valdres, med lange avstander, er det gjerne også slik at du må ha bil for å oppsøke det som skjer. Det er få tilbud for denne gruppa i Valdres. Sannheten er mer brutal enn vi kanskje umiddelbart vil innse.

For mange unge er det veldig fort å henfalle til passivitet, tv-titting opp og ned i mente, gaming eller surfing på nettet. Det er nødvendigvis ikke bare negativt ved det, men alt med måte, tenker vi. Veldig fort kan det bidra til passivitet, tungsinn og det som er verre. Vi er ikke lagd for det, de fleste trenger fellesskap og impulser utviklet gjennom samkvem med andre mennesker, hobbyer, jobb, skole og så videre.

Stadig blir koronatida trukket fram som det som satte oss tilbake på det sosiale området, ja, så kraftig at vi fortsatt sliter med etterdønningene. Under koronaen ble det faktisk legitimt å isolere seg. For veldig mange, det gjelder i stor grad alle aldersgrupper, har dørstokkmila blitt mye lenger, og de fleste tror at det kan ta tid å reparere sårene. Desto mer oppløftende er det at det gjøres prisverdige forsøk med å etablere nye og attraktive møteplasser i lokalmiljøet vårt.

Les også

Herrer i hettegensere og pappapermisjon

Tilbudet Valdres Gatebil står bak i Garasjin i Aurdal er et slikt prisverdig og inkluderende tiltak, fram til nå rettet spesielt mot den yngre gruppa. Nå skal man utvide og også gjøre tilbudet tilgjengelig for de voksne. Øystre Slidre har allerede noe i denne gata som har vært til inspirasjon, og nå kommer Garasjin med sitt. Bravo, sier vi ubetinga. I Lomen er også et slikt tilbud i ferd med å komme opp og gå etter påske, da fortrinnsvis for den yngre garde, men som helt klart også kan utvides for den mer voksne gruppa.

Utfordringa er nemlig det som det er satt søkelys på, spesielt med tanke på de yngre, at vi mangler relevante møteplasser. Det er bra og nødvendig at man har fokus, særlig på de unge. Ved å satse spesielt på denne gruppa kan man også forebygge for negativ utvikling seinere i livet. Men problemet er like aktuelt for voksne som det er for pensjonistene. Mange har faktisk fint lite å ta seg til på fritida utenom passiviserende aktiviteter som for eksempel betyr ensidig mye fjernsynstitting. Derfor blir økt fokus på å skape gode og passende møteplasser veldig viktig i tiden framover.

Nettverk, familie, gode venner, hobbyer, aktiviteter, lag og foreninger du trives med, ja, alt dette er begreper på det som kan føre til en forandring. Alt dette er så viktig, og i mange sammenhenger avgjørende for det gode liv. Derfor tror vi at man er inne på noe veldig lurt og bra når tilbud som det Garasjin representerer også kan åpnes for flere. Der kan man kan treffe andre, som er opptatt av det man sjøl er opptatt av, eller andre mennesker som i seg sjøl kan være en berikelse. Mye av poenget må jo være at tilbudet er så lavterskel som mulig, for å nå bredt ut. Vi trenger et nytt syn på dette, hva som virkelig skal til for å inkludere og fange opp enda flere av menneskene der ute som trenger å treffes.