Gå til sidens hovedinnhold

Et yrke uten heltidsjobber?

Vi trenger flere lærlinger i Valdres. Men da må de vite at de kan gå til fulltidsjobb etter endt utdanning.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Vil du utdanne deg til et yrke der du ikke vet om du får heltidsjobb? Der du vet at du vil slite med å overbevise banken om å få boliglån? Å være usikker på hvordan økonomien blir for deg og eventuelt en nystarta familie?

Ann Iren (28) er ikke overrasket over rekrutteringsvansker: – Er det så rart?

Valdres-kommunene sliter med å få tak i nok fagarbeidere. Daglig leder i Valdres opplæringskontor, Martin Wiknes, er bekymra. «Vi sliter med å få nok søkere til yrkesfag og ut i lære, og har et stort behov for lærlinger i alle fag», sier han til avisa Valdres.

Inntrykket blir bekrefta både fra Øystre Slidre og Vestre Slidre. Spesielt er det helsefagarbeidere mangelen er stor på. Kommunalsjef for helse og omsorg i Vestre Slidre, Stine Mari Skrindsrud Nordaas, sier at mange fortsetter skolegangen etter helsefag på videregående, og at det på sikt vil bli manko på fagarbeidere.

– Viktig fokus for kommunen

Vi vet at vi kommer til å trenge flere «varme hender» i helsesektoren. Alderssammensetninga for befolkninga i Valdres-kommunene er allerede i dag skeiv, og den vil bli skeivere de neste tiårene. Sjøl om vi er friskere og lever lengre med god helse, vil en overvekt av eldre være svært utfordrende for kommunene å løse også på sikt.

Egentlig er det ikke så rart at interessen for helsefagarbeid er liten. Det mener i alle fall Ann Iren Moen, som er helsefagarbeider og ungdomstillitsvalgt for Fagforbundet Øvre Valdres. I et intervju i avisa Valdres går hun rett i kjernen på problemet: Vi mangler heltidsstillinger.

Det finnes svært få heltidsstillinger å søke på når du er ferdig utdanna. Små stillingsprosenter gjør at den ansatte i praksis må stille seg til rådighet for ekstravakter og vikariater, og har du en 19 prosent fast stilling er det ikke lett å overbevise banken om at den skal gi deg et boliglån på et par millioner.

Få søker seg til yrket hennes, men Tina (24) kan varmt anbefale det

Yrker med små stillingsprosenter er ofte kvinnedominerte yrker. To av tre kvinner i helsesektoren jobber deltid. Noen gjør det frivillig, mens mange ønsker seg heltidsstillinger. Det er vanskelig å se for seg at det i mannsdominerte yrker ville vært en standard å lyse ut lave stillingsbrøker. Derfor er det et likestillingsspørsmål i tillegg til et spørsmål om å sikre god rekruttering til yrket, å sørge for et arbeidsliv med heltidsstillinger.

Bjørn Lien, direktør i Nav Innlandet, oppfordrer her i avisa ungdom til å velge fagutdanning. Vi støtter sjølsagt oppfordringa hans. Men skal rekrutteringa til spesielt helsesektoren øke, må ungdommen vite at de kan få fulltidsjobber.

Kommentarer til denne saken