Hoppeglade og hoppande glade etnedøler

Av

Årleg har Nasjonalforeningen for folkehelsen hoppetau-konkurranse som mange skular melder seg på. I Etnedal er det etter kvart tradisjon for at det blir premiering og feiring når resultatet kjem. Så også denne våren.