Hundre år med helse og hygge

Av

Sist laurdag feira Etnedal Helselag sine fyrste 100 aktive år med jubileumsbok, 115 gjester, sang, musikk og rikeleg bevertning.