Etnedal: Dette gjelder i alle kommunenes enheter, står det å lese på Etnedal kommunes heimeside.

Dette innebærer at dersom du ønsker å for eksempel møte med en saksbehandler på kommunehuset, så må du ta kontakt med saksbehandler og avtale hvordan dere skal gjennomføre et møte på forhånd.

Møter som foregår utendørs kan fortsatt gjennomføres utendørs i tråd med nasjonale retningslinjer.

Siden det ikke er mulig å forutse alle scenarioer hvor det er behov for et møte mellom ansatte i Etnedal kommune og personer som ikke er ansatt i Etnedal kommune, vil det kunne skje unntak fra dette. Det kan for eksempel være kontakt med besøkende på Etnedalsheimen og timer på legekontoret, opplyser kriseledelsen i kommunen.