Kari Ni­co­lay­sen Bergs­bak­ken fra Steinsetbygda har søkt om bar­ne­ha­ge­plass i Nord-Aurdal to gan­ger, men har fått avslag

Kari Ni­co­lay­sen Bergs­bak­ken bor i Steinsetbygda, men sli­ter med elen­dig fyl­kes­veg til Bru­flat der søn­nen skal le­ve­res i bar­ne­ha­gen. Al­ter­na­ti­vet er Fa­ger­nes, men fram til nå har fa­mi­li­en fått nei når de har søkt om bar­ne­ha­ge­plass.