Lin­da Mæhl­um Ro­bø­le tok over som ny ord­fø­rar i Et­ne­dal

Sist veke vart Lin­da Mæhl­um Ro­bø­le (39) frå Sen­ter­par­ti­et inn­sett som ny ord­fø­rar i Et­ne­dal kom­mu­ne. Av­trop­pan­de ord­fø­rar To­ril Grøn­brekk (55) frå Ar­bei­dar­par­ti­et over­rek­te ordførarkjedet og vart sjølv vald til va­ra­ord­fø­rar.