Det kan i alle fall ikke være på saker som omhandler åpenhet og informasjonsflyt til innbyggerne sine. Gang på gang registrerer vi at store saker som gjerne gjelder utbygging o.l. blir kjørt igjennom kommunens uklare og glisne struktur, helt uten at verken fastboende, hytteeiere og øvrige berørte parters innvendinger eller interesser blir vektlagt noe som helst verdi.

Ei heller miljøperspektiv eller mangel på helt kritisk infrastruktur ser ut å kunne helle kaldt vann i blodet på en kommune som virker kunstig ivrige på utbygging av alt vi har av tilgjengelige områder, der særinteressene til de store få, gang på gang vinner fram over de mange små.

Er dette det lokaldemokratiet det snakkes så varmt om, mon tro.

Så jeg sitter da atter igjen med det innledende spørsmålet. Etnedal, minst ja, men best på hva.

Rolf Bakken