Tiltak mot forsøpling i Etnedal

Artikkelen er over 1 år gammel

Etnedal kommune har i lengre tid jobba for at grunneigarar med mykje forsøpling på eigedomen sin skal rydde opp, som eit ledd i miljøtiltaka til kommunen.