Ikke alle er begeistra for omkjøringa om Bruflat, men for Tore har det blitt "big business"

Tore Garli har drevet bensinstasjon i Bruflat sentrum siden juni 2013, men aldri har han hatt så mange innom som etter at trafikken ble lagt om Bruflat, på grunn av anleggsarbeid på fylkesveg 33 over Tonsåsen.