– Vi øns­ker en grun­dig be­hand­ling av saka, sier ru­te­plan­leg­ger Jørn Tore Lin­berg

10. de­sem­ber skal om­kjø­rin­ga via Bru­flat være over, iføl­ge Opp­lands­tra­fikk, og de leg­ger da ruta til­ba­ke til slik det var tidligere, alt­så ikke via Bru­flat.