Gjør ikke for­skjell på folk, men gir 10.000 kro­ner også til Ve­gard Thon

Støtter: Anne-Lise og Birger Brat­teng fra Sør-Et­ne­dal ble lot­to­mil­li­onæ­rer for ei drøy uke si­den. Nå vil de støt­te ski­skyt­ter­ut­øve­ren og to­ra­der-vir­tuo­sen Ve­gard Thon med 10.000 kro­ner.

Støtter: Anne-Lise og Birger Brat­teng fra Sør-Et­ne­dal ble lot­to­mil­li­onæ­rer for ei drøy uke si­den. Nå vil de støt­te ski­skyt­ter­ut­øve­ren og to­ra­der-vir­tuo­sen Ve­gard Thon med 10.000 kro­ner. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Birger og Anne-Lise Bratteng fra Sør-Etnedal ble lottomillionærer for ei drøy uke siden. Da ga ekteparet 10.000 kro­ner til et­ne­dø­len og ski­hop­pe­ren In­ge­bjørg Sag­li­en Bråten, men nå vil de også støtte skiskytterutøveren og torader-virtuosen Vegard Thon med 10.000 kroner.

DEL

Et­ne­dal: Det var sist uke at ek­te­pa­ret sto fram i avi­sa Vald­res et­ter at de vant nær 1,4 mil­li­o­ner kro­ner i et an­dels­lag i Lot­to. Da ga da 10.000 kro­ner til et­ne­dø­len og ski­hop­pe­ren In­ge­bjørg Sag­li­en Bråten. Det skal støt­te henne til å nå nye høg­der som ut­ø­ver.

Nå vil ekteparet også støtte Vegard Thon med 10.000 kroner. Han har også hatt suksess med ski på beina og gjør seg bemerket som en dyktig musiker.

– Jeg sy­nes det­te er en edel tan­ke, skri­ver Ti­de­mand­sen i en faks (!) til avi­sa Vald­res og leg­ger til at Ve­gard Thon sin kon­to også er åpen for "hvermansen".

Dyktig: Nå får også Vegard Thon 10.000 kroner. Thon har hatt topp resultater som skiskytter og gjør seg bemerket som en dyktig musiker.

Dyktig: Nå får også Vegard Thon 10.000 kroner. Thon har hatt topp resultater som skiskytter og gjør seg bemerket som en dyktig musiker. Foto:

Hør den gripende historien til Rolf Tidemandsen, mannen bak folkegaven til VM-helten Ingebjørg Saglien Bråten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken