Ja til nytt ventilasjonsanlegg

Ventilasjon: Kommunehuset i Etnedal var tidligere helse- og sosialbygg, men skal bygges om etter at helsehuset sto ferdig i vår, ved siden av kommunehuset.

Ventilasjon: Kommunehuset i Etnedal var tidligere helse- og sosialbygg, men skal bygges om etter at helsehuset sto ferdig i vår, ved siden av kommunehuset. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunestyret var enstemmig i behandlinga av nytt ventilasjonsanlegg i kommunehuset på Bruflat, som nå huser mange kontorer, bibliotek og kafeteria, for å nevne noe.

DEL

Etnedal: Kommunestyret vedtok å gi rådmannen fullmakt til å bake inn inntil 8.6 millioner kroner til nytt ventilasjonsanlegg, inkludert nødvendige ombygginger i kommunehuset i investeringsbudsjettet for 2019.

Bygg fra 1978

Det eksisterende ventilasjonsanlegget i kommunehuset er fra da bygget ble reist i 1978. Derfor er det behov for nytt ventilasjonsanlegg, fordi kravet til ventilasjon har endret seg over tid.

Det 40 år gamle kommunehuset var tidligere helse- og sosialbygg, men skal bygges om etter at helsehuset sto ferdig i vår, ved siden av kommunehuset.

Dårlig luft

Det har gjennom flere medarbeiderundersøkelser, siste gang i 2016, kommet fram at ventilasjonsanlegget i kommunehuset ikke fungerer tilfredsstillende med hensyn til god nok luftkvalitet på det enkelte kontor og den enkelte arbeidsplass.

Linda Mæhlum Robøle (Sp) mente at man måtte holde seg innafor de rammene som er satt for prosjektet.

Saltak, flatt tak ...

Asmund Wold (KrF) sa at det har vært lange diskusjoner om taktype. Det er feil at den ene er litt rimeligere enn den andre.

– Kommunestyret forutsetter at det bygges saltak på kommunehuset, var et skriftlig forslag fra Linda Mæhlum Robøle (Sp), som Mæhlum Robøle seinere trakk.

Kjetil Fjeld fra administrasjonen kunne berolige forsamlingen om at det ennå ikke er tatt noen endelig beslutning om taktype.

Artikkeltags