Kommunen kommenterer ikke enkeltinnspill

Etnedal kommune ønsker ikke å kommentere enkeltinnspill i høringsprosessen, men viser til at planen nå er lagt ut til offentlig ettersyn.