Utbygginga fortsetter, mens Etnedal har god kontroll på drift

Rådmannens ledergruppe og økonomisjefen var alle til stede da rådmann Kai Egil Bachér presenterte budsjettplanen for perioden 2020 til 2023 i Etnedal formannskap fredag.