Sjåfør mistet lappen etter å ha kjørt 93 km i timen i 60-sone på Etnedalsvegen

Ons­dag et­ter­mid­dag var det tra­fikkon­troll i Et­ne­dal. Der ble det ett fø­rer­kort­be­slag, fem and­re fikk forenkla fore­legg for has­tig­hets­over­tre­del­ser.