Tverrfaglig team i Etnedal har så langt behandlet fem saker som omhandler psykisk helse blant barn og unge

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart. Etnedal har som eneste valdreskommune startet et tverrfaglig team der barn og unges utfordringer blir fanget opp tidlig, og det blir satt i gang tiltak omgående.