Ønsker å sette rammer for hyttebygging: – Mange unike natur- og friluftslivsområder i våre fjell er under stort utbyggingspress

Artikkelen er over 1 år gammel

Oppland Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening - Oppland har sendt brev om høringsinnspill i forbindelse med kommuneplanens arealdel 2019-2029 i Etnedal.