Brøytesaken på Nordfjellstølen kan komme opp i jordskifteretten på nytt

Brøytetillatelse for 16 hytteeiere på Nordfjellstølen er for lengst gitt av Valdres jordskifterrett, men det betyr ikke nødvendigvis at saken er avslutta.