Ombyggingsarbeid på Kirkevoll skal stå ferdig 1. desember

Våren 2019 startet Etnedal kommune med ombyggingsarbeidet på Kirkevoll, et bofelleskap tilknyttet miljøtjenesten. Det var en etterlengtet oppgradering i et bygg som bar preg av å ha vært i bruk en stund.