Etnedals-konfirmantar anno 1956

Av

Når feira du sist eit 63-årsjubileum? Truleg er det ikkje det mest brukte til festlege samankomstar.  Men var du blant dei 29 som vart konfirmerte i Bruflat kyrkje i 1956, var du på invitert på akkurat ein slik fest sist sundag.