Innsigelser mot etablering av campingplasser ved Steinsetfjorden og Lenningen

I forbindelse med arealdelen av kommuneplanen er det utført en silingsrapport, og planen er lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med den 1. høringsrunden har det kommet innsigelser fra naboer i området Valdres Høyfjellshotell og Lenningen, mot etablering av campingplasser på de to etnedalsperlene.