Bruktmesse i Etnedal

Av

Laurdag vart Etnedalshallen fylt opp av folk med tunge lyft og mykje ting og tang. Snart fylte parkeringa seg også heilt opp, og folk strøymde inn i hallen.