Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannen foreslår vern av skogområde i Etnedal

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesmannen i Oppland: Miljødirektoratet har mottatt tilrådning om vern av tre områder fra fylkesmannen i Oppland. Disse gjelder Nørdstedbøberget i Etnedal og Nordre Land, Øytjernet i Gjøvik og Dørdalen i Gausdal.

Fylkesmannen.no skriver at verneforslagene kommer inn under ordningen med frivillig vern av skog, og at dette betyr at alle forslagene er ordnet sammen med eierne av skogene og organisasjonene deres etter at de tilbød å verne områdene. Forslagshøringene har pågått i perioden 20. mai til 5. august 2016.

Om Nørdstebøberget i Etnedal og Nordre Land, skriver fylkesmannen:

"Nørdstebøberget er et relativt stort og sammenhengende gammelskogområde med et meget rikt og variert artsmangfold, og der en stor andel er rik låglandsskog. Området har flere sjeldne og sårbare natur- og skogtyper. Stedvis er det svært kalkrikt med innslag av flere svært kalkkrevende arter. Området har mye død ved som er viktig for spesielle sopper (kjuker)."

Verneforslagenes intensjon er å bevare de områdene som består av mye eldre skog inkludert det biologiske mangfoldet som lever i dem.

Les dypere informasjon om forslaget og begrunnelsen HER

 

 

Kommentarer til denne saken