Etnedal kommune står foran nedskjæringer

Kommunalsjef HR, Monica Rundhaug, var velformulert og klar da hun informerte kommunestyret om nedbemanningsprosessen som skjer i Etnedal kommune, på detaljnivå. Hun nevnte blant annet Kirkevoll, flyktningetjenesten samt skole og kulturskole.