Konsesjonssøknad for steinbrudd i Etnedal utenfor formålsgrensen i arealplanen

Artikkelen er over 1 år gammel

Plan og næringsetaten i Etnedal kommune har sendt en uttalelse til Direktoratet for mineralforvaltning som omhandler en søknad om driftskonsesjon for Ryggeberget.