Mente ordfører Grønbrekk og søstera var habile i forhold til innspill fra søskenbarnet i arealplansak

Under drøftingene av kommuneplanens arealdel i kommunestyret sist torsdag var det flere som stilte spørsmål rundt sin habilitet, og blant disse var ordføreren sjøl, Toril Grønbrekk, samt søstera Tove Grønbrekk Haugen.