Frps Bjerknes tok ofte ordet da partiet endelig kom inn i kommunestyret

Harald Bjerknes (Frp) reflekterte over mangt i det første ordinære kommunestyremøtet i Etnedal med ny sammensetning forrige torsdag.