Etnedølene var sjuke 3265 dager i 2018

Etnedal kommunes ansatte skal ha en total tilstedeværelse på 93 prosent i henhold til IA-avtalen. Dette har ikke Opplands minste kommune lyktes med siden 2015. Sjukefraværet totalt i kommunen var i 2018 på 9,6 prosent.