Arealdelen banket gjennom etter 2 1/2 år

Etnedal kommunestyre behandlet i sitt møte torsdag kommuneplanens arealdel for 3. gang, etter at planen i sommer har vært ute til 2. gangs høring.