Politikarane tok Aud Gerda og Eriks siste ynskje på alvor

Rett ovanfor Rust i Etnedal ligg Brendahaugen. Eigarar Erik Lien (86) og Aud Gerda Rudlang Lien (84), busett i ein av helselagets aldersbustader på Bruflat, har ein konkret kjøpar på det fråflytta bruket, men har lenge yngst å halde att ei tomt rundt ei kvilebu familien er nært knytt til.