Bare små avvik i kommuneøkonomien i Etnedal

Rådmann Kai Egil Bacher la i det siste kommunestyremøtet i Etnedal fram tertialrapporten for 1. mai til 31. august 2019. Prognosen per 31. august tilsier et totalt merforbruk på året på rundt 1,4 millioner kroner.