Mange nye ansikt i Etnedalspolitikken

Når det nyvalgte kommunestyret i Etnedal tiltreder i oktober blir det seks nye ansikter å se.