Disse sitter i råd og nemnder i Etnedal de neste fire årene

Hvert fjerde år, rett etter kommunevalget, blir det valgt inn nye medlemmer i ulike nemnder og råd. Her er lista for Etnedals vedkommende, som ble vedtatt i kommunestyret sist torsdag.