Arrangerer regional skogkveld for ungskogpleie i Etnedal

Onsdag 22. mai er temaet ungskogpleie, og skogetaten for kommunene i Valdres inviterer skogeiere og andre interesserte til felles skogkveld.