Tre klager på skolemiljø i Valdres

Tre klagesaker på skolemiljø: Etnedal skule har hatt tre klagesaker på skolemiljø siden det nye regelverket trådte i kraft 1. august 2017.

Tre klagesaker på skolemiljø: Etnedal skule har hatt tre klagesaker på skolemiljø siden det nye regelverket trådte i kraft 1. august 2017. Foto:

Og alle tilhører Etnedal.

DEL

Valdres: Fylkesmannen i Oppland rapporterer om 67 innmeldte saker angående klager på skolemiljø. Ordningen har vært i drift siden 1. august 2017.

Les også: Grunnskolestart for nær 2000 unge i Valdres: Vi vil være en garantist for barnas trivsel!

Nytt regelverk

Det nye regelverket som trådte i kraft skal sikre elevers rett til et godt psykososialt skolemiljø. I det nye regelverket heter det blant annet at elever og foreldre kan henvende seg direkte til Fylkesmannen dersom de opplever at rektor og skolen ikke gjør nok.

– Mange av sakene er komplekse. Forhistorien er i mange tilfeller lang og sammensatt, og involverer i stor grad også andre aktører enn bare skolen, sier utdanningsdirektør Ingrid Bøe hos Fylkesmannen i Oppland.

Det er ikke kommet noen klager på skolene i Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre. De tre klagene som foreligger i Valdres er altså i Etnedal kommune.

Sakene tar tid

I det nye regelverket er skolenes plikt til å avdekke, undersøke og handle i mobbesaker, forsterket og tydeliggjort gjennom det som kalles en aktivitetsplikt. Det betyr at alle som jobber på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. I tillegg skal skolen undersøke hva som ligger bak elevenes opplevelse av å ikke ha det trygt og godt på skolen, og sette til verks eventuelle tiltak.

De 67 sakene er fordelt på 17 kommuner i Oppland, og antall saker under behandling har holdt seg stabilt høyt siden det nye regelverket trådte i kraft. Dette har ført til lang saksbehandlingstid.

– Vi skulle gjerne kortet ned saksbehandlingstiden vår, og dette jobber vi kontinuerlig med. Målet vårt er å få til en både rask og kvalitativ god behandling av sakene, sier Bøe.

Slik er de 67 sakene vurdert:

Konklusjon Antall saker
Brutt aktivitetsplikt 25
Oppfylt aktivitetsplikt 5
Avsluttet etter veiledning 10
Avvist 4
Under behandling 23

Et brudd på aktivitetsplikt

Ifølge Lovise Irene Hansen, underdirektør i Oppvekst- og utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen i Oppland, er to av sakene vurdert:

– En ble avsluttet etter veiledning, en er fortsatt under behandling og en er det fattet vedtak om brudd på aktivitetsplikten.

Artikkeltags